Over Impuls

Maak kennis met Impuls en geef je kinderen en/of jezelf een extra impuls tot gezellige en gezonde beweging

De Wageningse vereniging Impuls is dè Gymnastiek- en Turnvereniging van Wageningen. Momenteel zijn ruim 200 leden actief. Er zijn lessen voor de allerjongste peuters, kleuters, meisjes, jongens en voor volwassenen. We nodigen je van harte uit voor twee gratis kennismakingslessen. Je kunt daarvoor een afspraak met de trainer maken.

Lees meer

Lidmaatschap

Belangstellenden mogen twee proeflessen (op afspraak) volgen, voordat ze zich aanmelden als lid.
Aanmelden voor de lessen van Impuls gaat via de trainer door middel van een inschrijfformulier. Het bijbehorende inschrijfgeld van 10 euro wordt eenmalig geïncasseerd bij de eerste contributiebetaling.

De contributiebetaling wordt geïnd bij vooruitbetaling via automatische incasso.

Met ingang van het seizoen 2017-2018 geldt een veranderde incassoregeling voor nieuwe leden:
"De contributie wordt 3 keer per jaar (januari, mei en september) geïncasseerd. Het lidmaatschap van Impuls kan 3 keer per jaar beëindigd worden (per 1 januari, 1 mei of 1 september)".

Voor iedereen die al Impuls lid was voor het seizoen 2017-2018, blijft de contributie-inning vooralsnog per maand en geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Opzeggen kan per e-mail impuls.wageningen@gmail.com of schriftelijk naar het volgende adres:

Gabi Stiebe
Oudlaan 62
6708RC, Wageningen

 

contributie in euro per kalendermaand 

Basis uur  

2 uur

3 uur

4 uur

5 uur

1 t/m 11 jaar

12.50

18.75

25.00

31.25

37.50

12 t/m 17 jaar

14.50

20.75

27.00

33.25

39.50

Vanaf 18 jaar

16.50

22.75

29.00

35.25

41.50

 
Voor de zaterdaglessen is er een korting van 1 euro op de basisles. Voor de volgende lessen op zaterdag is er een korting van 50 eurocent ( ter compensatie van uitval van zaterdaglessen bij vakantiebegin )
 

Vrijwilligerswerk

Vier verenigingen beheren zelf sporthal De Vlinder

Naast Gymnastiekvereniging Impuls zijn er nog drie andere sportverenigingen hoofdgebruiker van sporthal De Vlinder: Scylla en Invicta (Volleybal) en Kantjils (Badminton). In het kader van bezuinigingen heeft de gemeente Wageningen eind 2010 besloten minder geld over te hebben voor het beheer van onze sportaccommodatie De Vlinder. Dit zou direct een verdubbeling van de huur tot gevolg hebben gehad, met alle negatieve gevolgen van dien voor de verenigingscontributies!

Om dit voor te zijn, hebben de vier verenigingen met de gemeente Wageningen afgesproken zelf de sporthallen en de kantine te gaan beheren. In januari 2013 is hiervoor de Stichting VierVlakVlinder opgericht, die verantwoordelijk is voor het beheer van sportaccommodatie De Vlinder.

Vlinderuren

In plaats van een contributieverhoging vragen de verenigingen van al hun leden een bijdrage in Vrijwilligersuren:  “Deze uren worden Vlinderuren genoemd!” Omdat Impuls voornamelijk jeugdleden heeft, zullen veelal de ouders/verzorgers hun rol hierin  moeten nemen. Wij vragen 6 uren per lid per kalenderjaar ter waarde van € 45,= (verdere uitwerking hiervan staat op het Inschrijfformulier)

Meer informatie kun je lezen op de website van de sporthal

 De Vrijwilligerscoördinator bij Impuls (Kaspar Verhagen) is bereikbaar via impuls.vrijwilligers@gmail.com 

Proefles

Gratis en vrijblijvend een keer met ons meedoen? Dat kan. Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op om maximaal twee keer gratis en vrijblijvend mee te kunnen doen. Kijk even in het lesschema wanneer de lessen voor de verschillende doelgroepen zijn om een voorkeur te maken.

Lees meer