Over Impuls

Maak kennis met Impuls en geef je kinderen en/of jezelf een extra impuls tot gezellige en gezonde beweging

De Wageningse vereniging Impuls is dè Gymnastiek- en Turnvereniging van Wageningen. Momenteel zijn ruim 200 leden actief. Er zijn lessen voor de allerjongste peuters, kleuters, meisjes, jongens en voor volwassenen. We nodigen je van harte uit voor twee gratis kennismakingslessen. Je kunt daarvoor een afspraak met de trainer maken.

Peuter- en kleutergymPeuter- en kleutergym voor kinderen van 2 tot 4 jaar met hun ouders/verzorgers.
De lessen zijn gericht op plezier hebben: bewegen met elkaar
Fantasie aanspreken; zelfvertrouwen versterken

De lessen voor de kleuters 4 tot 6 jaar zijn gericht op gymnastiek (op toestellen), spel en vrij bewegen.

Jongens en meisjes vanaf 6 jaarJongens en meisjes vanaf 6 jaar kunnen op verschillend niveau turnen: recreatief of wedstrijdgericht.

De trainers bepalen, nadat zij een poosje met de kinderen samengewerkt hebben, het niveau en ieders ambities. Sportief en recreatief turnen is mogelijk en bevordert vooral de soepelheid en lenigheid. Kinderen die een hoger niveau willen bereiken én meer tijd willen investeren, trainen meer.

Er zijn ook springgroepen voor jongens en meisjes, geschikt voor alle jongens en meisjes vanaf 6 jaar; recreanten en selectieleden. 

In de springgroep beginners wordt met trampoline en dikke matten geoefend om de kunst van het springen onder de knie te krijgen. Hier wordt de basis gelegd voor spectaculaire sprongen als salto's en schroeven. Springervaring is niet nodig. Als je al ervaring hebt op je eigen trampoline, biedt de springgroep nieuwe uitdagingen en is het mogelijk op den duur door te stromen naar de springgroep voor gevorderden.

Voor volwassenenDe lessen voor volwassenen en 50+ zijn gericht op het fit en in conditie houden van het lichaam.

Andere activiteiten

Behalve gymnastiek en turnen verzorgt Impuls ook een aantal andere activiteiten voor de leden, zoals:

  • Een pietenochtend voor kinderen vanaf 4 jaar tot en met 8 jaar met allerlei gymnastiek- en spelactiviteiten.
  • Clubdagen: Een gezellige afsluiting van het seizoen.
  • Clubwedstrijden: één keer per jaar worden voor alle recreanten onderlinge wedstrijden georganiseerd.
  • Er wordt jaarlijks een kamp georganiseerd, om en om voor de jongere leden en oudere leden.
  • Eén keer per jaar houden we een algemene ledenvergadering. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn welkom op deze vergadering.

 

Over de club Overzicht