Vrijwilligerswerk

Vier verenigingen beheren zelf sporthal De Vlinder

Naast Gymnastiekvereniging Impuls zijn er nog drie andere sportverenigingen hoofdgebruiker van sporthal De Vlinder: Scylla en Invicta (Volleybal) en Kantjils (Badminton). In het kader van bezuinigingen heeft de gemeente Wageningen eind 2010 besloten minder geld over te hebben voor het beheer van onze sportaccommodatie De Vlinder. Dit zou direct een verdubbeling van de huur tot gevolg hebben gehad, met alle negatieve gevolgen van dien voor de verenigingscontributies!

Om dit voor te zijn, hebben de vier verenigingen met de gemeente Wageningen afgesproken zelf de sporthallen en de kantine te gaan beheren. In januari 2013 is hiervoor de Stichting VierVlakVlinder opgericht, die verantwoordelijk is voor het beheer van sportaccommodatie De Vlinder.

Vlinderuren

In plaats van een contributieverhoging vragen de verenigingen van al hun leden een bijdrage in Vrijwilligersuren:  “Deze uren worden Vlinderuren genoemd!” Omdat Impuls voornamelijk jeugdleden heeft, zullen veelal de ouders/verzorgers hun rol hierin  moeten nemen. Wij vragen 6 uren per lid per kalenderjaar ter waarde van € 45,= (verdere uitwerking hiervan staat op het Inschrijfformulier)

Meer informatie kun je lezen op de website van de sporthal

 De Vrijwilligerscoördinator bij Impuls (Kaspar Verhagen) is bereikbaar via impuls.vrijwilligers@gmail.com 

Over de club Overzicht